Odolnost vůči běžně dostupným chemikáliím

Při výběru rukavic pro práci s běžně dostupnými chemikáliemi je vždy potřeba brát, mimo jiné, v úvahu podstatu (riziko) chemikálie a intenzitu a délku kontaktu s ní. Obecně platí, že čím tenčí rukavice je, tím rychlejší bude její propustnost.

Nitrilové a latexové rukavice spadají z pohledu osobních ochranných prostředků (zkratka OOP nebo anglicky PPE) do tří možných kategorií rizik. Příslušnou kategorii najdete vyznačenou na obalu rukavic a píše se zpravidla vedle značky CE.

Kategorie I:

  • ochrana před minimálními riziky
  • vedle značky CE nebude žádné číslo

Kategorie II:

  • ochrana před středně závažnými riziky
  • vedle značky CE bude číslo a většinou ještě dopsaná anglická zkratka CAT II

Kategorie III:

  • ochrana před vysoce závažným riziky s možností nenávratného poškození zdraví
  • vedle značky CE bude číslo a většinou ještě dopsaná anglická zkratka CAT III

Pro celkové zjednodušení jsme vytvořili tabulku odolnosti rukavic vůči vybraným běžně dostupným chemikáliím, se kterými se můžete setkat. Je nutno brát v potaz, že odolnost rukavic podléhá i dalším faktorům, jako je např. koncentrace, reálná doba ponoření rukavic, teplota nebo gramáž rukavic.

Vždy je lepší rukavice předem vyzkoušet, zejména pokud se jedná o kyseliny a rozpouštědla. Případně doporučujeme na sebe navléct dvoje rukavice pro znásobení ochrany.

Tabulka odolnosti rukavic vůči vybraným běžně dostupným chemikáliím a  látkám

Oblast

Chemikálie a látky

Nevhodné

Spíše nevhodné

Spíše vhodné

Vhodné

potravinářství

živočišné a rostlinné oleje a tuky

 

latex

 

nitril

lihoviny

 

 

latex

nitril

kyselina citronová

 

 

 

nitril

latex

automotobilový průmysl

benzín, nafta a oleje

latex

 

 

nitril

brzdová kapalina

 

latex

 

nitril

30% formaldehydy (barvy, laky, ředidla)

 

 

latex

nitril

Zředěná kyselina sírová (baterie)

 

 

latex

nitril

 

domácnost

hydroxid sodný (krtek)

 

nitril

 

latex

 

savo a čistící prostředky

 

 

nitril

latex

 

peroxid vodíku a chlor

 

latex

 

nitril

herbicidy

 

 

 

nitril

latex

salony

aceton (některé odlakovače)

nitril

 

 

latex

čističe na alkoholové bázi

 

 

latex

nitril

Zpět do obchodu